INTERFOTO SLIK PRICE LIST 1-1-14
 
S.NO MODEL MRP
 
A F SERIES
 
1 SLIK TRIPOD KIT F SERIES F153 1990
 
2 SLIK TRIPOD KIT F SERIES F730 2990
 
3 SLIK TRIPOD KIT F SERIES F-630 2550
 
4 SLIK TRIPOD KIT F SERIES F740 2990
 
B COMPACT SERIES
 
1 SLIK TRIPOD KIT Compact Series COMPACT II 1330
 
2 SLIK TRIPOD KIT Compact Series MINI II 1150
 
3 SLIK TRIPOD KIT Compact Series MINI-DQ 2700
 
C MONOPODS
 
1 SLIK Monopod LIGHTY POD 100 3300
 
2 SLIK Monopod LIGHTY POD 200 3800
 
3 SLIK Monopod LIGHTY POD III 3500
 
4 SLIK Mono Pod Slim POD II 1200
 
5 SLIK Monopod PRO POD 600 3300
 
6 SLIK Monopod POD 382CF Fiber 10900
 
6 SLIK Monopod 350 2250
 
7 SLIK Monopod 350EX 3950
 
D DIGITAL SERIES
 
1 SLIK TRIPOD KIT SPRINT MINI II GM 6500
 
2 SLIK TRIPOD KIT SPRINT II GM 6500
 
3 SLIK TRIPOD KIT SPRINT PRO II 3 WAY 6000
 
E PRO SERIES
 
1 SLIK TRIPOD LEG PRO A.M.T. 700BH KIT 21500
 
2 SLIK TRIPOD LEG PRO A.M.T. 700DX KIT 19950
 
3 SLIK TRIPOD LEG PRO A.M.T. 700DX LEG 15500
 
4 SLIK TRIPOD LEG PRO A.M.T. 580DX KIT 23950
 
5 SLIK TRIPOD LEG PRO A.M.T. 500HD KIT 17950
 
6 SLIK TRIPOD LEG PRO A.M.T. 500DX KIT 14950
 
7 SLIK TRIPOD LEG PRO A.M.T. 500DX LEG 11950
 
8 SLIK TRIPOD LEG PRO A.M.T. 400DX KIT 11500
 
9 SLIK TRIPOD LEG PRO A.M.T. 400DX LEG 8950
 
10 SLIK TRIPOD LEG PRO A.M.T. 340DX KIT 10500
 
11 SLIK TRIPOD LEG PRO A.M.T. 340DX LEG 7950
 
12 SLIK TRIPOD LEG PRO A.M.T. 340BH (with SBH-200DQ) 10900
 
13 SLIK TRIPOD LEG PRO A.M.T. 330DX KIT 9950
 
14 SLIK TRIPOD LEG PRO A.M.T. 330AF (330DX + AF1100E) 11900
 
15 SLIK TRIPOD KIT SPRINT ABLE 300DX 10950
 
F CARBON FIBER SERIES
 
1 SLIK TRIPOD LEG Carbon Fiber LEG 824CF 31900
 
2 SLIK TRIPOD LEG Carbon Fiber LEG 634CF 24900
 
3 SLIK TRIPOD LEG Carbon Fiber LEG 723CF 30000
 
4 SLIK TRIPOD LEG Carbon Fiber LEG 724CF 32500
 
G BALL HEADS
 
1 SLIK HEAD Ball Joint Head SBH-320 DQ BK 16000
 
2 SLIK HEAD Ball Joint Head SBH-280 E BK 12000
 
3 SLIK HEAD Ball Joint Head SBH-280 DQ BK 11000
 
H HEAD GRIP
 
1 SLIK HEAD GRIP Head AF1100E(1/4")(with QRS) 7500
 
2 SLIK HEAD GRIP Head AF2100(1/4")(with QRS) 14000
 
I PANHEADS
 
1 SLIK HEAD Panhead 504QF II HEAD 4990
 
2 SLIK HEAD Panhead SH-726E (with QRS) 3300
 
3 SLIK HEAD Panhead SH-870E (with QRS) 10500
 
4 SLIK HEAD Panhead SH-806E (with QRS) 9900
 
5 SLIK HEAD Panhead SH-704E BK (with QRS) 3200
 
6 SLIK HEAD Panhead SH-521 (with QRS) 1200
 
J KIT VEDIO & MULTIFUCTION
 
1 SLIK TRIPOD KIT Video and Multifunction U212DX 10900
 
2 SLIK TRIPOD KIT Video and Multifunction 504QF II 10500
 
K RELEASE SHOE
 
1 SLIK Quick Release Shoe 6123 for 300DX/330DX/340DX/500DX 790
 
2 SLIK Quick Release Shoe 6256 for SH-726, 723EX II, 850
 
3 SLIK Quick Release Shoe 6124 (1/4") for 700DX/B.H.800 850
 
4 SLIK Quick Release Shoe 6183BK for SPRINT II 3WAY BK, AF1100E 990
 
5 SLIK Quick Release Shoe 6222 for F-series & SH-521 750